W dobie powszechnej cyfryzacji tworzymy coraz więcej dokumentów elektronicznych, a nasze nośniki wypełnione są strategicznymi danymi firmowymi i prywatnymi, których dostanie się w niepowołane ręce może wywołać wiele szkód. Mimo, iż coraz więcej osób jest świadomych konieczności kasowania danych, stosowane do tego celu metody nie prowadzą do trwałego ich usunięcia. Nieskuteczne jest kasowanie plików i opróżnianie kosza, formatowanie dysku, przywracanie ustawień systemowych lub nawet fizyczne niszczenie nośników. Tylko specjalne metody kasowania zapewniają trwałe i nieodwracalne usunięcie zapisanych danych.

W trosce o Państwa bezpieczeństwo oferujemy usługę trwałego i bezpowrotnego usuwania danych. Usuwanie danych to proces polegający na takim oddziaływaniu na zapisany danymi nośnik, które spowoduje brak możliwości ich odtworzenia nawet w specjalistycznym laboratorium.

Z JAKICH NOŚNIKÓW NALEŻY TRWALE USUWAĆ DANE?

  • używany sprzęt komputerowy
  • przekazywany nowemu pracownikowi
  • po wymianie infrastruktury
  • dyski, płyty główne wymieniane po uszkodzeniu
  • odsprzedawany komputerowy sprzęt poleasingowy
  • odsprzedawany komputerowy sprzęt osób prywatnych
  • używane aparaty telefoniczne
  • używane pendrive’y, płyty CD, karty typu flash

Trwałe usuwanie danych z różnego typu nośników jest w Polsce wymagane prawnie.

Norma ISO/IEC 27001

Procedury bezpieczeństwa (wg systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001) wymagają określenia i przestrzegania sposobu skutecznej likwidacji informacji.

Ustawa o rachunkowości z 29.09.1994 r.

Po określonym w ustawie czasie dokumentacja powinna zostać usunięta w sposób uniemożliwiający jej identyfikację.

Ustawa o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. z rozporządzeniami

Instytucje i firmy dysponujące danymi osobowymi klientów mają obowiązek chronić je przed dostępem osób trzecich, zaś usuwanie tych danych ma polegać na ich zniszczeniu lub takiej ich modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osoby, której dane dotyczą.

Dane osobowe z wszelkich nośników informatycznych muszą być usuwane zanim zostaną przekazane podmiotowi nieuprawnionemu do dysponowania danymi lub zlikwidowane. Jeśli nie jest to możliwe, nośnik musi być uszkodzony w sposób uniemożliwiający odczytanie.

Ustawa o ochronie informacji niejawnych z 5.08.2010 r.

Określa zasady postępowania i zabezpieczania informacji niejawnych zawartych także w systemach teleinformatycznych.

Przepisy o ochronie tajemnicy zawodowej

Mimo, że nie istnieje odrębna ustawa o ochronie tajemnicy zawodowej, niektóre posługują się taką terminologią. Każdy przepis prawny mówiący o zachowaniu tajemnicy wynikającej z uprawianego zawodu, pełnionej funkcji bądź wykonywania obowiązków zawodowych, odnosić się może także do informacji zawartych na nośnikach teleinformatycznych.

METODY KASOWANIA DANYCH

Metoda programowa

Polega na zastosowaniu specjalnego oprogramowania, które wielokrotnie nadpisuje dane zapisane na nośniku na całej jego powierzchni roboczej. Metoda została opracowana na potrzeby agencji rządowych, dzięki niej niemożliwe jest odzyskanie danych, nawet w specjalistycznym laboratorium. Można ją stosować jedynie w przypadku sprawnych, nieuszkodzonych fizycznie, nośników.

Metoda sprzętowa

Usuwanie polega na działaniu silnym polem magnetycznym bezpośrednio na powierzchnię nośnika, na której zapisane są dane.

UTYLIZACJA NOŚNIKÓW

Po skasowaniu danych przejmiemy stare nośniki. Nie będziesz musiał szukać firmy utylizującej ani przechowywać wycofanych z użycia nośników. Dodatkowo bez obawy odzyskania danych przez niepowołane osoby.

Procedura

W celu zapewnienia maksymalnej poufności przekazywanych nam nośników, odbiór, transport oraz kasowanie danych podlega ścisłej procedurze. Wszystkie czynności są potwierdzane protokolarnie, a transport nośnika do siedziby VS DATA odbywa się w komisyjnie zaplombowanych bezpiecznych kopertach.

Straciłeś dane?
Nic straconego!