Informatyka śledcza, niekiedy nazywana sądową, (ang. Computer Forensics, CF), to dziedzina informatyki, należąca do gałęzi nauk sądowych, która zajmuje się pozyskiwaniem elektronicznych dowodów przestępstw, oszustw i nadużyć mogących szkodzić interesom firm czy osób prywatnych. Wynikiem pracy specjalistów informatyki śledczej jest opinia/ raport, które mogą stanowić materiał dowodowy wykorzystywany w postępowaniu sądowym.

Łącząc techniki śledcze z informatycznymi słuchacze zdobędą niezbędną wiedzę jak znaleźć ścieżki działań danej osoby na komputerze, jak je odtworzyć w pełnej lub fragmentarycznej postaci. Na tej podstawie nauczą się jak zrekonstruować logiczny ciąg zdarzeń, pomimo zacierania śladów przez podejrzanych oraz w sposób pozwalający na zachowanie tzw. łańcucha dowodowego, czyli tak zabezpieczając i odzyskując materiał dowodowy, by niczego na nośniku nie zmienić.

W programie położony jest nacisk na praktykę, a wiedza przekazywana jest za pomocą metod laboratoryjnych i analizy przypadków – case study.

Forma prowadzenia zajęć:

Zajęcia prowadzone w większości w formie praktycznej (warsztaty i ćwiczenia);

 • studia trwają 2 semestry, w ramach dwudniowych zjazdów sobotnio – niedzielnych
 • forma zaliczenia i warunek otrzymania świadectwa ukończenia studiów: egzamin końcowy w postaci testu

Dla kogo?

 • Absolwentów studiów wyższych, przede wszystkim kierunków związanych z informatyką, elektronicznym przetwarzaniem danych, bezpieczeństwem, elektroniką i telekomunikacją
 • Pracowników działów bezpieczeństwa i informatyki
 • Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
 • Pracowników organów ścigania: policjantów i pracowników służb mundurowych
 • Pracowników wymiaru sprawiedliwości
 • Ekspertów działów IT, audytorów i pentesterów

CEL:

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu informatyki śledczej oraz dziedzin pokrewnych. Zajęcia obejmują zagadnienia dotyczące zabezpieczania danych, aspektów prawnych w informatyce śledczej, odzyskiwania danych, audytów IT oraz cyberprzestępczości.

Korzyści:

 • Zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu informatyki śledczej, bezpieczeństwa IT oraz prawa dowodowego
 • Poznanie procesów i procedur w informatyce śledczej, m.in. zabezpieczanie danych oraz odzysk danych z różnego rodzaju nośników
 • Zaznajomienie z problematyką prawnych aspektów IT pod kątem przygotowania materiałów do postępowań karnych, cywilnych oraz wewnątrz korporacyjnych przez ISP (Internet Servie Provider) i ICP (Internet Content Provider)
 • Uzyskanie praktycznych umiejętności z zakresu analizowania tożsamości i aktywności użytkowników (przeglądania przez nich stron internetowych, komunikatorów, otwieranych plików) oraz ustalanie sekwencji zdarzeń
 • Uzyskanie praktycznych umiejętności z zakresu analizowania kont pocztowych i wiadomości email
 • Uzyskanie praktycznych umiejętności z zakresu badania zawartości dysków, danych ulotnych, przestrzeni nieprzydzielonej, bazy danych i plików pod kątem słów kluczowych
 • Uzyskanie umiejętności korzystania z narzędzi i programów stosowanych w CF
 • Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia samodzielnej analizy artefaktów w systemie Windows
 • Przygotowanie do pracy w laboratorium śledczym, na stanowisku informatyka śledczego bądź biegłego sądowego
 • Przygotowanie do przeprowadzania i raportowania analiz śledczych różnych nośników informacji
 • Program realizowany w partnerstwie z firmą VS DATA Laboratorium Śledcze w Gdyni
 • Wykładowcy to praktycy zawodu, biegli sądowi, wykonujący na co dzień opinie z zakresu badania cyfrowych dowodów na rzecz organów ścigania
 • Odzyskiwanie danych

OPIEKUNOWIE KIERUNKU

Witold Sobolewski – właściciel VS DATA, posiada wieloletnie doświadczenie w odzyskiwaniu danych i informatyki śledczej, ponad 14 letnie praktyczne doświadczenie w  pracy w laboratorium przy wykonywaniu skomplikowanych ekspertyz sądowych na rzecz organów ścigania i firm prywatnych, biegły sądowy przy SO w Gdańsku z zakresu informatyki śledczej. Posiada międzynarodowe certyfikaty w zakresie informatyki śledczej (CFCE, ACE, CCFE), odzyskiwaniu danych (CDRP) i analizy urządzeń mobilnych (CMFF). Wykonał ponad 5000 ekspertyz z zakresu odzyskiwania danych i informatyki śledczej. Twórca i wykładowca na dwóch kierunkach studiów podyplomowych Cyberbezpieczeństwo oraz Informatyka śledcza. Wykłada również na Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Marcin Szymczak – Sędzia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wcześniej prokurator Prokuratury Rejonowej Katowice-Wschód w Katowicach, gdzie był koordynatorem do spraw z zakresu przestępczości komputerowej, prawa własności przemysłowej oraz prawa autorskiego. Wykładowca akademicki (m.in., Politechnika Śląska,  Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni). Specjalista z zakresu przestępstw komputerowych i prawa autorskiego, współzałożyciel Stowarzyszenia Instytut Informatyki Śledczej w Katowicach. Twórca szkolenia e-learning pt. Metodyka prowadzenia postępowań w sprawach przestępstw komputerowych dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Warszawie, kierowanego do sędziów i prokuratorów. Doktorant w Katedrze Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Obecnie główny specjalista Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

ORGANIZATOR STUDIÓW

łazarski-informatyka-sledcza

PARTNER

VS DATA - partner studiów

Rekrutacja i program na stronie www.lazarski.pl